Zajęcia socjoterapeutyczne w grupie dla dzieci z zaburzeniami zachowania, deficytami uwagi, nadpobudliwością psychoruchową

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Metody pracy

Metody pracy wykorzystywane podczas zajęć:

Elementy Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona
Gry i zabawy interakcyjne
Gry edukacyjne
Ćwiczenia oparte o prace z ciałem
Ćwiczenia grafomotoryczne

Zajęcia socjoterapeutyczne w grupie poprawiają u dzieci koordynację wzrokowo-ruchową, wpływają na wydłużenie się czasu koncentracji uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach i zabawach. Uczą dziecko pracy w grupie oraz radzenia sobie z sytuacjami i zachowaniami trudnymi. Dziecko podczas tych zajęć uczy się komunikowania własnych potrzeb w alternatywny sposób akceptowany przez grupę.

Zajęcia odbywają się bez udziału rodziców.

Cele zajęć

  • Opanowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami- zwłaszcza negatywnymi oraz sposobów ich odreagowywania (złości, agresji)
  • Podniesienie własnej samooceny
  • Nabywanie umiejętności radzenia sobie w grupie
  • Przeżycie pozytywnych doświadczeń społecznych korygujących obraz siebie