Grupowe zajęcia usprawniająco-ruchowe dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi „Maluszki”

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Zakres Tematyczny

I Powitanie – Jestem
II Część muzyczno- ruchowa – Ruszam się
III Stymulacja Polisensoryczna – Widzę, słyszę, dotykam, wącham, smakuję
IV Rozwijanie umiejętności językowych – Mówię
V Uspołecznianie – Lubię
VI Relaksacja – Odpoczywam
VII Pożegnanie

Metody pracy

Metody , techniki i formy pracy wykorzystywane podczas zajęć:

Muzykoterapia według Carla Orffa
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Elementy Pedagogiki Zabawy
Stymulacja Polisensoryczna według Pór Roku
Elementy Metody Christophera Knilla

Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci z autyzmem, mózgowym porażeniem, zespołem Downa, nadpobudliwością psychoruchową.

Zajęcia usprawniająco- ruchowe wpływają na przełamanie barier komunikacyjnych, zapobiegają hamowaniu złych emocji i zachowań. Dostarczają dzieciom pozytywnych odczuć płynących z własnego ciała jak i z otoczenia. Wpływają na poprawienie psychomotorycznego rozwoju dziecka.

Dzieci uczestniczą w zajęciach wraz z opiekunami.

Cele zajęć

  • Poznawanie schematu własnego ciała
  • Wspomaganie i rozwijanie umiejętności językowych
  • Dostarczanie różnorodnych bodźców odbieranych przez różne zmysły (dotyk, wzrok, słuch, węch, smak)
  • Rozwijanie poczucia bezpieczeństwa
  • Rozwijanie śmiałości i zaufania do grupy
  • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze złymi emocjami