Cennik zajęć dla dzieci

Diagnoza procesów integracji sensorycznej500 zł
Kontrolna diagnoza procesów integracji sensorycznej270 zł
Terapia integracji sensorycznej130 zł
Diagnoza logopedyczna250 zł
Terapia logopedyczna130 zł
Terapia ręki130 zł
Rehabilitacja ruchowa130 zł
Konsultacja pedagogiczno-terapeutyczna300 zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna270 zł
Konsultacja psychologiczna270 zł
Trening umiejętności społecznych (TUS) indywidualny130 zł
Trening umiejętności społecznych (TUS) grupowy75 zł 
(od dziecka)
Terapia indywidualna dla dzieci z autyzmem130 zł
Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się130 zł
Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne „Małe Brzdące”75 zł
Istnieje możliwość konsultacji terapeutycznej, psychologicznej lub pedagogicznej na prośbę rodzica lub placówki do której uczęszcza dziecko – cena do ustalenia.