Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Zakres Tematyczny – Diagnoza

Diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej u dzieci. Diagnozę przeprowadza się w oparciu o Kliniczną Obserwację, Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej /SCSIT / i Testy Praksji /SIPT/. Diagnoza procesów integracji sensorycznej zwykle przebiega w trakcie kilku spotkań w zależności od indywidualnych możliwości dziecka.
Diagnoza SI składa się:

 1. Wywiad z rodzicami.
 2. Wypełnienie kwestionariuszy.
 3. Dokonanie prób klinicznych – mają one na celu sprawdzenie, czy u dziecka występują symptomy przetrwałych odruchów tonicznych, ocenę napięcia mięśniowego, równowagi, pracy oczu, koordynacji ruchowej.
 4. Testy – badają one następujące funkcje: zdolność planowania czynności ruchowej (praksje), umiejętność lokalizacji bodźca dotykowego, płynność i koordynację ruchu, zdolność do utrzymania równowagi, czucie ruchu i stronność ciała. Większość testów można wykonywać u dzieci powyżej 4 roku życia. Dzieci młodsze i te wobec których nie można zastosować testów (np. z upośledzeniem umysłowym, autystyczne, lub nie współpracujące z innych powodów) badane są próbami z obserwacji klinicznej i dodatkowymi testami sprawnościowymi. Testy pozwalają na dość dokładne porównanie umiejętności dziecka w stosunku do jego grupy wiekowej. Na podstawie przeprowadzonych testów diagnostycznych, po obliczeniu wyników, przeprowadzeniu analizy i wyciągnięciu wniosków sporządza się pisemną ocenę procesów SI i planuje terapię.
 5. Podsumowanie diagnozy i rozmowa z rodzicami.

Metody pracy

W pracy terapeutycznej opieram się na metodach:

Metoda Integracji Sensorycznej
Terapia odruchów pierwotnych wg metody SallyGoddard Blythe
Metoda Opcji
Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
Elementy metody Montessori

Cele zajęć

Jakim dzieciom terapia SI może pomóc? Terapia SI może pomóc m.in. dzieciom z trudnościami rozwojowymi w tym: Trudnościami szkolnymi, zaburzeniami mowy, nadpobudliwym psychoruchowo, lękliwym i spowolniałym, z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji słuchowej, trudnościami z utrzymaniem równowagi, planowaniem ruchu, dzieciom z opóźnionym lub wolniejszym rozwoju fizycznym i umysłowym.
Lista objawów, które mogą stanowić wskazanie do przeprowadzenia diagnozy procesów Integracji Sensorycznej:
Objawy zauważane przez Rodziców:

 1. Hiperaktywność – nadruchliwość, wzmożona aktywność ruchowa.
 2. Hipoaktywność – objawy wegetatywne, słaba lub brak tolerancji na określony rodzaj ruchu, niepewność podczas poruszania się, niechęć do karuzeli i huśtawek na placu zabaw.
 3. Problemy z koncentracją uwagi – trudności w skupieniu uwagi.
 4. Nadpobudliwość emocjonalna – brak stabilności emocjonalnej, reakcje lękowe (ruchowe, np. przed wysokością, przed upadkiem, emocjonalne – obraża się, zamyka w sobie, jest bardzo nieśmiałe, dotykowe – unika dotykania, przytulania, nadmiernie reaguje nawet na niewielki ból, słuchowe – źle reaguje na określone częstotliwości dźwięków).
 5. Obniżony poziom koordynacji wzrokowo – ruchowej, zaburzenia percepcji przestrzeni – trudności w kopiowaniu, odwzorowaniu, przerysowywaniu, przepisywaniu.
 6. Zaburzenia percepcji słuchowej.
 7. Zaburzenia praksji (planowania motorycznego), trudności z utrzymaniem równowagi, niezgrabność ruchowa, problemy z samoobsługą, samodzielnością – trudności w uczeniu się nowych aktywności ruchowych (pływanie, jazda na rowerze, prawidłowy chwyt ołówka)
 8. Zaburzenia poczucia kierunku, zaburzenia lateralizacji, nieprawidłowy schemat ciała.
 9. Słaba organizacja zachowania – bałagan wokół własnej osoby i własnego miejsca pracy (biurko, stolik), słabe wyczucie odległości.
 10. Zaburzenia mowy – niechęć do jedzenia pokarmów o określonej konsystencji, unikanie dotyku w obrębie jamy ustnej, odruchy wymiotne.
 11. Problemy w kontaktach społecznych z rówieśnikami – unikanie bliskości fizycznej, trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych, przyjaźni.
 12. Trudności z czytaniem, pisaniem, liczeniem – trudności z rozpoznawaniem liter, cyfr, mylenie, odwracanie liter, pismo lustrzane, przekręcanie sylab, wyrazów, czytanie od końca wyrazów.
 13. Obniżona sprawność w zakresie grafomotoryki – obniżone bądź wzmożone napięcie mięśniowe, nieprawidłowy chwyt, łatwa męczliwość, podpieranie głowy podczas czytania i pisania.
 14. Niska samoocena.
 15. Obciążony wywiad okołoporodowy.

Uwaga! Pojedynczy objaw nie stanowi wskazania do diagnozy dysfunkcji procesów Integracji Sensorycznej.