Grupowe zajęcia muzyczno-taneczne

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z PRAWIDŁOWYM PRZEBIEGIEM ROZWOJU

Zakres Tematyczny

I Powitanie
piosenką, „Tańcem przywitańcem”
II Rozgrzewka
rozgrzewka to seria prostych ćwiczeń o narastającej intensywności służąca rozgrzaniu i uelastycznieniu mięśni i przygotowaniu organizmu do dalszych zajęć
III Taniec
nauka prostych tańców w formie integracyjnej
IV Rytmizowanie
rytmizowanie tekstu; odtwarzanie słyszanego rytmu przez klaskanie, tupanie
V Czynności muzyczno- ruchowe
przedstawianie stanu emocjonalnego za pomocą ruchów wg słyszanej melodii; wyrażanie ruchem szybkiego i wolnego tempa; określanie ruchem rozpoczęcia i zakończenia utworu słyszanego; określanie ruchem rozpoczęcia i zakończenia utworu słyszanego; zabawy muzyczno- ruchowe; odtwarzanie słyszanego rytmu przez klaskanie, tupanie
V Czynności instrumentalne
poznanie odgłosów instrumentów; akompaniament na instrumentach perkusyjnych do muzyki; akompaniament na przedmiotach codziennego użytku do muzyki: łyżki, garnki, butelki z wodą, gazety
VI Relaksacja
słuchanie muzyki relaksacyjnej; słuchanie muzyki klasycznej; opowieści ruchowe
VII Pożegnanie
„ Piosenka na do widzenia”

Metody pracy

Metoda Carla Orffa
Opowieści ruchowe
Elementy gimnastyki twórczej Rudolfa Labana

Cele zajęć

Ćwiczenia proponowane w czasie zajęć są programem taneczno – ruchowym służącym

  • Poprawie kondycji psychofizycznej
  • Ujawnieniu i rozładowaniu zablokowanych emocji i napięć
  • Osiągnięciu integracji w grupie
  • Nauki odpoczynku i relaksacji
  • Uwrażliwieniu na muzykę i przyrodę