Grupowe zajęcia ogólnorozwojowe „Pajacyki” (dla dzieci w wieku od 1,5- 6 lat)

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z PRAWIDŁOWYM PRZEBIEGIEM ROZWOJU

Zakres Tematyczny

I Powitanie – Jestem
II Część muzyczno- ruchowa – Ruszam się
III Stymulacja Polisensoryczna – Widzę, słyszę, dotykam, wącham, smakuję
IV Rozwijanie umiejętności językowych – Mówię
V Uspołecznianie – Lubię
VI Relaksacja – Odpoczywam
VII Pożegnanie

Metody pracy

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Elementy Pedagogiki Zabawy
Muzykoterapia według Carla Orffa
Stymulacja Polisensoryczna według Pór Roku

Zajęcia grupowe ogólnorozwojowe dostarczają dzieciom dużo radości, śmiechu, zabawy, ruchu i muzyki.
Zajęcia odbywają się bez udziału rodziców.

Cele zajęć

  • Rozwijanie umiejętności językowych
  • Rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej
  • Usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej
  • Usprawnianie funkcji poznawczych
  • Wdrażanie do wyrażania własnych emocji, spostrzeżeń, przeżyć
  • Kształtowanie społecznych zachowań
  • Stwarzanie szansy na pokonanie własnej nieśmiałości
  • Stwarzanie możliwości uczenia się od siebie nawzajem