mgr Grażyna Stabrowska

wykształcenie »

 • Studia Wyższe: pedagogika na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • 2003 r. – Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej – Logopedii
 • 2004 r. – Studia Podyplomowe w zakresie Nauczania Początkowego

doświadczenie zawodowe »

 • Obecnie pracuję jako nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych prowadząc zajęcia rewalidacyjne.

kwalifikacje »

Ukończone kursy i szkolenia, udział w konferencjach

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki zorganizowany przez Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu
 • 2004 r. – szkolenie „Praca terapeutyczna z dzieckiem z autyzmem na podstawie doświadczeń Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO”
 • 2005 r. – szkolenie prowadzone przez zespół terapeutów Fundacji SYNAPSIS „Podstawowe problemy i edukacji dzieci z autyzmem”
 • 2005 r. – kurs „Podstawy pracy z dzieckiem z autyzmem” prowadzony przez terapeutów Oddziału dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu
 • 2006 r. – szkolenie „Terapia dzieci z autyzmem” zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
 • 2007 r. – szkolenie pierwszego stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej
 • 2008 r. – uczestniczyłam w spotkaniu na temat: ” Metoda Integracji Sensorycznej w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie”
 • 2008 r. – kurs doskonalący „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” – poziom II
 • 2008 r. – szkolenie „Komunikacja alternatywna”
 • 2009 r. – kurs doskonaląco – dokształcający „Metoda Marianny i Christophera Knillów”
 • 2010 r. – kurs doskonalący pierwszego stopnia „Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz”
 • 2010 r. – szkolenie „Techniki edukacyjne i wychowawcze w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu”